Location

Blue Ribbon Tavern
811 Chestnut Ridge Road
Chestnut Ridge, NY 10977
United States
41° 5' 3.3468" N, 74° 3' 20.5092" W